PRAVIDLA PRO JIHLAVSKOU AMATÉRSKOU KUŽELKÁŘSKOU LIGU (JAKL)


    soubor ke stažení            

1) Vedení soutěže

Jihlavskou amatérskou kuželkářskou ligu (JAKL) pořádá výkonný výbor kuželkářského klubu KK PSJ Jihlava a jejím řízením a organizací je pro každou sezonu pověřen člen VV.

2) Systém soutěže

Soutěžní ročník se hraje systémem podzim-jaro, družstva jednotlivých lig hrají dvoukolovým systémem každý s každým. Soutěžící družstvo hraje na 4x60 sdružených na drahách dle vylosování. Soutěž je rozdělena na jednotlivé amatérské ligy, v níž startují pouze neregistrovaní hráči a žáci KK PSJ Jihlava, a dále na volnou ligu, v níž mohou nastoupit hráči neregistrovaní, registrovaní v ČKA i hráči z amatérských lig JAKLu. Za amatérského hráče (neregistrovaného) je považován i hráč, který je členem kteréhokoli oddílu v ČKA, ale v daném soutěžním ročníku nenastupuje v soutěžích pořádaných ČKA. Výše startovného pro JAKL bude stanoveno před každým ročníkem na základě počtu družstev startujících v jednotlivých ligách.

3) Soupisky týmů

Každé družstvo odevzdá vedení před zahájením soutěže soupisku hráčů, která obsahuje jména hráčů s datem narození Soupisky budou po celou sezonu k dispozici na kuželně pro případnou kontrolu vedoucím družstev. Při nejasnostech s identitou hráče  je každý hráč povinen předložit vedoucímu družstva občanský průkaz.  Každé družstvo si stanoví svého vedoucího, který je kontaktní osobou pro vedení soutěže a pro ostatní vedoucí družstev. Každý hráč smí být uveden pouze na jedné soupisce a během sezony smí nastupovat jen v jediném družstvu. Toto pravidlo se nevztahuje na neregistrované hráče z amatérských lig, kteří mohou být uvedeni i na soupisce v lize volné. V týmech, které mají více družstev (A, B, C), mohou nastupovat hráči nižší ligy ve vyšší, v jiném případě nelze. Tento start náhradníka je možný pouze dvakrát za sezonu, při třetím startu je dopsán na soupisku týmu ve vyšší soutěži ve kterém náhradnické starty uskutečnil a ve zbytku sezony již smí hrát pouze v tomto týmu. Hráč, který na začátku sezony nebyl na žádné soupisce, smí nastoupit za jakékoli družstvo, ale sezonu již v musí něm i dokončit.

4) Zahájení, vedení a konec utkání

Družstva se dostaví nejpozději 10 minut před stanoveným začátkem utkání. V době zahájení musí být přítomni alespoň dva hráči základní z týmu. Sestavy družstev do zápisu vyplňuje nejprve domácí tým, po nich hosté. Pokud se soupeř nedostaví ani po 15 minutách od zahájení utkání, vítězí kontumačně přítomný tým. Utkání řídí na pokyn technického dozoru vedoucí družstev a dohlíží nad regulérním průběhem utkání. Případné neshody či nedostatky řeší s přítomným technickým dozorem kuželny. Po skončení utkání vedoucí obou družstev podepíší zápis o utkání, čímž stvrzují výsledek utkání.

5) Hrací doba, regulérně poražené kuželky, přestupky

Hrací doba na 30 hodů sdružených je 12 minut, hráč má právo na 3 cvičné hody před zahájením startu. Časomíra se spouští ne pokyn technického dozoru nebo prvním soutěžním hodem hráče. Pokud hráč časový limit nestihne, počítají se kuželky, které hráč stihl porazit v limitu. Za regulérně poražené kuželky jsou považovány ty, které se rozsvítí na automatickém stavěči kuželek. Jsou to kuželky poražené koulí, jinou kuželkou a závěsnou šňůrou jiné kuželky. Neplatně sražené kuželky jsou od koule odražené od mantinelu a vyjeté ze žlábku. Přešlápne-li hráč koncovou čáru, dostává žlutou kartu a hod i sražené kuželky se počítají. Stane-li se tak podruhé, hod se počítá, ale sražené kuželky již ne. V průběhu své disciplíny se hráč zdržuje pouze ve svém hracím prostoru, nepoužívá v hracím prostoru nápoje ve skleněných nádobách a zejména nijak nevyrušuje okolní hráče a chová se v duchu fair-play.

6) Pořadí v tabulce, postupy, body, turnaje

O pořadí jednotlivých týmů v tabulkách rozhoduje počet bodů, další kritéria jsou pomocné body, průměr družstva a vzájemné zápasy. Právo na postup získávají první dva celky v každé lize, dva nejslabší týmy sestupují do ligy nižší. Tabulka jednotlivců je tvořena na základě průměru všech startů. Do žebříčku jsou počítáni hráči, kteří nastoupili alespoň k polovině všech utkání  v jedné lize. Do závěrečného Amatérského poháru družstev postupuje nejlepších 6 družstev ze všech lig dle průměrů. Do Amatérského poháru jednotlivců postupuje nejlepších 16 neregistrovaných  mužů a 16 žen dle průměrů ze všech lig.

7) Přeložení utkání

Vedoucí družstva, které chce přeložit utkání, uvědomí o této skutečnosti nejprve vedoucího družstva soupeře a poté vedoucího JAKLu. Utkání je možné přeložit nejpozději do 24 hodin před začátkem utkání. Vedení JAKLu nabídne týmu, který žádal o přeložení, náhradní termíny pro sehrání utkání. Vedoucí družstev se domluví na nové hrací době a po dohodě potvrdí nový termín vedení JAKLu.

Každý tým má právo zažádat o přeložení utkání pouze 3x v průběhu soutěžního ročníku.

8) Prohřešky proti pravidlům, kontumace

Nejasnosti a spory v průběhu utkání řeší během utkání vedoucí družstev s případnou spoluprácí dozoru kuželny na základě platných pravidel ČKA. Při závažných prohřešcích, jako je neoprávněný start hráče v družstvu, či manipulace z výsledky bude výsledek kontumován ve prospěch poškozeného týmu. V dalších případech bude písemné stížnosti řešit vedení soutěže.

 

V Jihlavě 10.2.2012                                                                                                                                                          KK PSJ Jihlava

 

dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd